пятница, 21 июля 2017 г.

ДИЗАЙН, РЕКЛАМА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

             Дизайн це є результат творчої діяльності, спрямованої на надання об'єкту естетичної привабливості і оптимальної утилітарності. Корисність, зручність (тобто утилітарність) поєднуються з художньою образністю, можливо, в рівній мірі. Дизайн найчастіше прямо або побічно слугує просуванню ( «купівельності») свого об'єкту, і в цьому подібен рекламі. Дизайн як поняття більшою мірою співпадає з поняттям «художня культура». Частина розбіжності - це жорсткі рамки утилітарності об'єкта, яка обмежує творчу фантазію дизайнера. (наприклад, дизайнерські вишуки автора гольчатого крісла не будуть масово спожиті ринком)
         Реклама це є бізнес для розвитку іншого бізнесу, який його наймає. Це є послуги і роботи. Щоб досягати мети і бути успішною, ця діяльність використовує знання психології. Отже, реклама - це діяльність, що базуються на науці про людську психологію, і яка використовує технології та інструменти різних видів мистецтв (візуальний образ, слово, відеоряд). У цьому сенсі, реклама як поняття, частково збігається з поняттям «художня культура». Частина розбіжності з поняттям «художня культура» це є (по цілях своїх і з власних організаційних інституцій) комерційна сутність явища «реклама».
             Обидва явища «дизайн» і «реклама» схожі у своїй бізнес складовій а також тим, що так чи інакше залежать один від одного. Будь-яка образотворча реклама має свій дизайн, а дизайнерські ідеї завжди потребують рекламування.
             Таким чином, головні поняття теми взаємопов'язані.
             Історія дизайну (як проектування промислових виробів і  художньо предметне мистецтво) починається з руху прерафаелітів. Лідери англійської течиї образотворчого мистецтва середини Х1Х століття визначили свої цілі як вірність природі, наслідування національним витокам. Промисловий бум Х1Х століття породив масове виробництво уніфікованих і знеособлених товарів, а, отже, на думку членів братства прерафаелітів, бездушних і бездуховних. Але ж людину має оточувати Краса. Художники, архітектори, ремісники створювали тканини, меблі, предмети домашнього вжитку, кожен з яких малв свій індивідуалізований художній образ. Так народився рух «Мистецтва і ремесла», яке ставило за мету, всупереч масовому виробництву, створювати особистісні предмети побуту, одухотворені ідеями їх творців. Таким чином, професійними праотцями явища «дизайн» можна і потрібно вважати Вільяма Морріса, Бернс Джонса  та їхніх однодумців.
              Реклама, як оприлюднення інформації про товар  з метою його скорішого продажу, виникла, мабуть, у дуже давні часи  і удосконалювалась  та розвивалась  чим швидше розвивався ринок виробництва і чим гостріше ставала конкуренція. Саме конкуренція – змагальність виробників  - потребувала  винахідництва і креативності при рекламуванні переваг свого виробу. Але  сучасне розуміння реклами саме як індустрії також, мабуть, постало тільки у часи мосового промислового виробництва.
«Краса дає прибуток з найпростішої і переконливої причини: на неї є масовий попит.
Таким чином, краса - комерційний продукт»        Генрі Форд
              Надвиробництво початку ХХ століття, що спричиняло постійні економічні кризи, переконувало виробників витрачатись на найкращих дизайнерів, які б забезпечили їхньому товару перемогу у конкурентних перегонах. Саме Генрі Форду - успішному лідеру у боротьбі за покупця належить влучна цитата про Красу, як комерційний продукт. Перефразована ця думка виглядала так: «З двох якісних товарів купують той, який естетично більш привабливий».
              На початку ХХ століття  в світі формуються два дизайнерські центри у Європі і у США.  Формуванню дизайнерських шкіл сприяють написання теоретичних праць і статей, а також регулярні всесвітні промислові виставки, які рекламують нові товари та технічні досягнення. Лідером у Європі виступає німецька школа «Баухаус», яка ставила за мету – робити товари масового вжитку доступними, зручними та  естетично привабливими. Вальтер Гропіус та його колеги  дотримувались принципу простоти, функціональності, зручності. Ідеї концепції «Баухаус» у дизайні: 1- форма виробу має бути підпорядкована його функціям, 2 – відмова від орнаментальності, 3 – функціональність активно підкреслюється. Як приклади називаємо дизайн-ікони «Баухаус»: телефон 1929 року, світильник  1920 року, крісло «Василь» 1925 року.
               Американська школа дизайну обирає дещо інші ідеали, які доречно узагальнити вже наведенною цитатою Форда - «Краса дає прибуток з найпростішої і переконливої причини: на неї є масовий попит. Таким чином, краса - комерційний продукт ». Отже, американський дизайн  належну роль надає естетичній привабливості, тобто дизайну товару.   Так, наприклад,  Норман Геддес наголошує на модернізації форми предметів з точки зору аеродинаміки (автомобілі, автобуси, потяги, від транспорту аж  до чайників). Перемога американської школи дизайну над європейською була зумовлена також і діяльністью дизайнерського бюро  Генрі Дрейфуса, яке розробляло дизайни широкого спектру виробів від кулькової ручки до телефонів і інтерь'єру літаків. Дрейфус приділяв велику увагу ергономіці, використовував  соматографічний аналіз і антропометрію. Саме в його бюро було створено всесвітньо популярну швейну машинку «Зінгер», модель фотоапарату «Поляроїд».  Р. Лоуі,  У. Тіг та інші американські дизайнери підкреслювали комерційний характер дизайну. Народилось таке явище як «стайлінг» - свідоме надання виробу стильової (естетичної) привабливості з метою забезпечення його конкурентно -спроможності. Конкуруючи  з телефоном «Баухаус» 1929 року,  Дрейфус надає своїй моделі телефону  обтічності і виграє змагання. Поступово дизайнерські принципи бюро Дрейфуса сприяють лідерству американської школи.  Дрейфус  створює дизайн майже всіх видів транспорту, побутової техніки, товарів широкого вжитку, тощо.
               Пограма інтегрованого курсу «Мистецтво» 9 клас - у другому розділі «Екранні мистецтва. Форми поширення мистцтва» передбачає на уроках, що присвячені  естетизації  навколишнього  середовища  людини, розповідати учням про художню складову дизайну і реклами. (У попередній програмі цьому були присвячені конкретні уроки).
  
             У  вводних бесідах з дев'ятикласниками про дизайн виявляється, що учні добре обізнані у розумінні цього поняття. Так, юнаки з захопленням розповідають про дизайн автомобілів, мотоциклів, спортивного  знаряддя, дівчата – про дизайнерів одягу, взуття, модних аксесуарів. Щоб зробити елегантний перехід від «чоловічих» захоплень до «жіночих» (від автомобілів до моди), даю невелике повідомлення про художницю, яка пройшла шлях від  дизайну обкладенок модних журналів і жіночого одягу – до дизайну автомобілів - Хелен Драйден. «Studebaker» уклав з нею контракт на  1934 – 1937 роки, протягом яких вона проектувала інтер'єри  «Studebaker President», «Studebaker
Dictator».  Реклама  «Studebaker President», «Studebaker Dictator»  проголошувала: «Це стиль Хелен Драйден!». Вона вважалась однією з найкращих промислових дизайнерів, однією з небагатьох жінок у галузі автомобілебудування.
              На своїх уроках керуюсь такими принципами як діяльнісний та компетентнісний підхід навчання. За браком часу і щоб урізноманітнити заняття,  наприкінці попереднього  уроку роблю коротке і яскраве презентування теми наступного. Наприклад, у вигляді створенної мною презентації. Яскраві образи і креативний підхід зацікавлює учнів і вони з радістю обирають на наступний урок тему того чи іншого міні-проекта. Дуже цікавими виявились роботи учнів минулого року навчання, які заздалегідь у парах готували проекти на теми: «Дизайн спортивного обладнання», «Найуспішніші дизайнерські бюро у автомобілебудуванні», «Провідні дизайнери жіночого одягу». На початку наступного уроку я розповідала старшокласникам як пов'язані мистецтво і масове споживання, що таке дизайн, обирала прикладами  діяльність   Генрі Дрейфуса, Раймонда Лоуї, щоб перейти до моди, розповідала про Рене Грюо, Жоржа Барб'є та дизайнера одягу Ерте.
Ерте – Роман Тиртов – видатний художник, най яскравіший представник стилю ар-деко, був дизайнером одягу, аксесуарів, обкладенок модних  журналів, театральних вистав, інтер'єрів кав'ярень тощо. Розповідь вчителя переплеталась з презентаціями учнівських проектів. Урок добре запам'ятався учням і вони згадували його у переліку самого цікавого наприкінці навчального року.
             З одинадцятикласниками  переважно дотримуюсь принципу самостійності навчання, адже вони закінчують навчальний заклад, не перший рік вивчають художню культуру і мають потребу демонструвати всі свої компетентності. Тому діяльнісний підхід переважає. Хочу розповісти про урок-змагання, який ми провели з 11-А классом за темою: «Стиль у дизайні інтер'єру». Задачі уроку: 1)-демонстрація одинадцятикласниками навичок самостійної роботи  з інтернет ресурсами, уміння шукати, відбирати потрібну інформацію, адаптуючи її до завдань уроку; презентація учнями мовленнєвої і самоосвітньої компетентності; 2)-прищеплення випускникам естетичного смаку, розуміння бажаності стильової єдності організації власного життєвого простору; 3)-розвиток творчих здібностей.    Учням було запропоновано об'єднатись у пари і обрати тему міні-проекту, який треба було висвітлити за планом: а)-ідея дизайну, які матеріали використовуються, особливості освітлення, кольорова гама, кому можна рекомендувати цей дизайн; б)-візуальні образи: «вразити і здивувати!»; в)-створити влучний слоган; г)-задати опонентам два-три запитання.  Учні мали змагатись с конкуруючим стилем дизайну інтер'єру. Було сформовано такі змагальні пари: «Лофт» і «Екостиль»,  «Поп арт» і «Прованс», «Хай тек» і «Шебі шик».  В журі  були призначені вчителі, які відвідали урок, вони виявляли переможців змагань.
«Перша друкована реклама датується 1472 роком. До того моменту вже був винайдений друкарський верстат, і в Лондонській церкві одного разу з'явилося оголошення про те, що продається молитовник. Після цього почали друкувати
афіші різного змісту і оголошення. Мода на друковану рекламу поширювалась, досягнувши Франції та Німеччини. Французький король навіть видав указ, в якому заборонялося поширювати ганебні плакати або розклеювати афіші без дозволу. Ослухів  чекала страта через повішення.» – з підручників з історії реклами – «З 1632 року зі дозволу Рішельє  Адресне бюро збирає приватні оголошення про купівлю, продаж, найм  або обмін робітників і друкує їх у своїй газеті, а й поширює це видання по всій Франції.  Найперша в світі фотореклама з'явилася не так давно - в 1839 році. На сторінках американських журналів стали потроху з'являтися фото товарів, які пропонувалися покупцям. Першим фото, на якому був зображений рекламований товар, було фото пачки кукурудзяних пластівців під назвою «ToastedCornFlakes». Надалі фотореклами в газетах і журналах стало з'являтися все більше і більше. Другого листопада 1920 року по радіо вперше прозвучала найперша в світі радіореклама. Відбулася ця подія в США і з того часу цей маркетинговий хід отримав небувалу популярність. Роки з 1921 по 1940 вважаються піком популярності рекламних радіороликів, адже саме в цей період майже в кожній американській і європейській родині з'являється радіоприймач.»
На уроці  ми з'ясовуємо з учнями що таке реклама, які існують види реклами, розбираємо структуру друкованої реклами, адже учні отримують творче домашнє завдання – створити  рукописну рекламу якогось товару (наприклад, вишні, або олівця, або лопати…) і їм необхідно дотримуватись певного алгоритму.         (Приклад  алгоритму  створення  реклами)
1. Зосередьтеся на цільової аудиторії.                                                                   2. Підкресліть можливі   вигоди                                                                              4. Завжди пояснюйте, за що хвалите свій  товар                                                  5. Розраховуйте на уяву покупців починати пропозицію зі слів "уявіть собі", а закінчувати вже пояснюючи які відчуття будуть у читача під час використання товару                                                                                                   6. Розширюйте межі розумного за допомогою міні-історій (При написанні історії про свій товар, задайте питання:  Хто саме виробляє його?  Що надихнуло створити цей продукт?  Які перешкоди ви подолали для виходу товару на світло?  Як був протестований товар ?)      7. Залучайте клієнтів новими відчуттями. Здивуйте своїх клієнтів, змусьте їх відчути, те, що  вони хочуть мати.
              Учням пропонуються варіанти домашнього завдання: або створити графічну рекламу (малюнок, гасло, ехо-фраза, слоган), або написати віршовану рекламу, або записати рекламний відеоролік. Творча діяльність учнів перетворює урок з демонстраціями виконаних домашніх завдань у справжнє свято.
             Саме брак навчального часу  вимагає від вчителя винахідництва :  як охопити необсяжне, щоб показати і розказати більше, де  знайти час, щоб діти могли себе реалізувати як співавтори уроку.
            Але навіть при дефіциті часу, я обов'язково викроюю хвилини на знайомство з тими прикладами рекламної діяльності, які несуть естетичну, аксіологічну або виховну функцію. Обов'язково демонструю такі рекламні відо - шедеври як:

«Інколи слово вбиває мрію»  - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jPj7klRF1j0

«Якби швидка була скляною»  - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5RhFjFLKYIg

«Відірви погляд» - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lpiaIeJQjJA

«Всесвітня історія. Банк Імперіал» YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3MJ0KLqqcTc                                             та інші …

Щоб  поширити світогляд дітей, закріпити зацікавленість темою даю інформацію про міжнародні фестивалі креативної реклами, наприклад «Канські леви» і їхніх призерів (подивись як приклад – Незвичайна японська школа в рекламі косметики -  YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2nnMPOKiv8A) , про найтитулованіші  і найдорожчі рекламні продукти  (наприклад  реклама Honda - Paper | Clios
Реклама для  Honda Accord, 2003 р.. Режисер – Антуан Жако-Борде. бюджет – 6 млн доларів. Кінцівка роліку: "Хіба  це не приємно, коли речі  ТАК просто працюють?» Слоган:  «СИЛА  МРІЇ»  Дивовижний ролик, який знятий без застосування монтажу - лише одна склейка рівно посередині. На двохвилинне відео пішло чотири знімальних дні і сім місяців підготовки, оскільки  на розташування і  рух деталей  впливали  навіть вологість повітря  і пил на майданчику.  Пекельна праця, гідна  свого результату:  реклама Honda Accord  завоювала величезну кількість нагород, в тому числі «Золотого Лева» в Каннах, і врешті-решт потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як «самий нагороджуваний рекламний ролик».
                Коли учні отримують на уроці необхідну інформацію і надихаються кращими прикладами, вони з захопленням приступають до творчості графічної, мовленнєвої чи відео-комп'ютерної.

Приклади кращої реклами:
Фірма Airbnb - онлайн-майданчик для пошуку приватного житла і коротко строкової його оренди  по всьому світу. Слоган: «Стати своїм у будь-якому місці» 

Фірма  Persil, рекламуючи свої  миючі засоби, привертає увагу до свого товару, б'ючи по соціальній проблемі. Слоган «Бруд - це добре!». (бо дитина, бавлячись на вулиці, брудниться…) Ідея: «Дитина проводить менше вільного часу на вулиці, ніж ув'язнений» привертає увагу. (Діти повинні гуляти, грати, бавитись. Вони брудняться і це природньо. Persil – допоможе прати, чистити, мити…).

Успіхів  всім !!!


суббота, 17 июня 2017 г.

ДВОРЕЦ МЕНШИКОВ - СТИЛЬ ПЕТРОВ

Дворец Меншикова - Прогулки с дилетантом

deletant.livejournal.com/115279.html

16 янв. 2014 г. - Дворец первого губернатора Петербурга Александра Даниловича Меншикова на ... дилетантомЯ покажу вам всё, что видел сам ... Сегодня я приглашаю вас на прогулку по восстановленным интерьерам усадьбы.


понедельник, 12 июня 2017 г.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ ИЗ ОКНА . . .

            НА  УЛИЦЕ  МОРОСИЛ  МЕЛКИЙ  ИЮНЬСКИЙ  ДОЖДИК,  ТАК  ДОЛГО  ЖДАННЫЙ  ПОСЛЕ  НАПЛЫВШЕЙ  ЖАРЫ...
            СЛУЧАЙНЫЙ  ВЗГЛЯД  В  ОКНО  ЗА  ЗАНАВЕСКУ ...  ЧТО-ТО  ТРОГАТЕЛЬНОЕ  И,  ВИДМО,  ОЧЕНЬ  ВАЖНОЕ  ПРОИСХОДИЛО  МЕЖДУ  ЭТИМИ  ДВУМЯ...
            ПРОЩАЛИСЬ?...   ИЛИ  ОН  ПРОСИЛ  ПРОЩЕНИЯ?...   РАССТАНУТСЯ  ИЛИ  ПОЙДУТ  РЯДОМ?  ПРОСТИТ  ИЛИ  НЕТ?....
            ДУМАЮ ВСЕ, КТО НАБЛЮДАЛ  ЭТУ  СЦЕНУ,  ДЛИВШУЮСЯ 30-40  МИНУТ,  ВСПОМНИЛ  ПОХОЖЕЕ  СВОЁ,  СВОЕЙ   ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ  ИЛИ  ТАКОЕ  ЖЕ  ПРОИСХОДИВШЕЕ  МЕЖДУ  ЕГО  РОДИТЕЛЯМИ...  А  Я  ВСПОМНИЛА  И  ТО, И  ДРУГОЕ ....


ОНИ  УШЛИ  ВМЕСТЕ,  НЕ  ЗА  РУКИ,  НЕ  ОБНЯВШИСЬ,  НО  ВСЁ-ТАКИ  ВМЕСТЕ ....

воскресенье, 11 июня 2017 г.

воскресенье, 14 мая 2017 г.

два визита в Белый Дом - ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В СЕТИ !!!

РЕАЛЬНО  КРУТО  !!!От великого до смешного: два визита в Белый Дом

actualcomment.ru/ot-velikogo-do-smeshnogo-dva-vizita-v-belyy-dom-1705140933....

8 ч. назад - 10 мая 2017 года президента США Дональда Трампа в Белом Доме посетили сразу два министра иностранных делСергей Лавров – министр иностранных дел России и Павел Климкин – глава МИД Украины.


ФРАГМЕНТ Это началось ещё во время визитов Керри. В их ходе до последнего момента российская сторона отказывалась подтвердить возможность встречи госсекретаря с президентом. Все переговоры проходили на уровне министра иностранных дел. И лишь после того, как американская делегация оказывалась выдоена до конца: выкладывала всю привезённую информацию, выдавала все домашние заготовки, Лавров глубоко вздыхал и вёз расстроенного Керри на аудиенцию к Путину.
Именно на аудиенцию, а не на встречу. С госсекретарём не вели никаких переговоров за пределами тех, что проходили с главой МИД. Президент России просто сообщал ему с высоты своего византийского трона, что знает содержание бесед и одобряет позицию своего министра. Затем госсекретаря уводили и неясно было, что это – протокольный успех американской дипломатии или её искусное унижение. Вернее было ясно, но признавать не хотелось.
Тем не менее, толерантные, транспарентные и общечеловеческие Керри и Обама терпели и делали вид, что всё хорошо ...вторник, 9 мая 2017 г.

ПОЛЬША, КОТОРАЯ С ЖАДНОСТЬЮ ГИЕНЫ РАСЧЛЕНЯЛА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРО ПОЛЬШУ КАК ГИЕНУ - ЭТО ЕЩЁ ЧЕРЧИЛЛЬ ЗАМЕТИЛ . . . Пакт, которого не было - Россия Навсегда

rossiyanavsegda.ru/read/2256/
24 авг. 2014 г. - ГеополитикаПакткоторого не было ..... А ведь в сентябре 1939 года Советский Союз никаких геополитических преференций не ..Черчилль мемуары: "И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства. Имело смысл вступить в бой за Чехословакию в 1938 году, когда Германия едва могла выставить полдюжины обученных дивизий на Западном фронте, когда французы, располагая 60 — 70 дивизиями, несомненно, могли бы прорваться за Рейн или в Рур. Однако все это было сочтено неразумным, неосторожным, недостойным современных взглядов и нравственности. И тем не менее теперь две западные демократии наконец заявили о готовности поставить свою жизнь на карту из-за территориальной целостности Польши. В истории, которая, как говорят, в основном представляет собой список преступлений, безумств и несчастий человечества, после самых тщательных поисков мы вряд ли найдем что-либо подобное такому внезапному и полному [156] отказу от проводившейся пять или шесть лет политики благодушного умиротворения и ее превращению почти мгновенно в готовность пойти на явно неизбежную войну в гораздо худших условиях и в самых больших масштабах."

понедельник, 8 мая 2017 г.

КЁКЕНХОФ - КОЙКЕНХОФ - Keukenhof

НИДЕРЛАНДСКОЕ ЧУДО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА И СЕЛЕКЦИИ !!!
НА 32 ГЕКТАРАХ 4,5 МИЛЛИОНА  ТЮЛЬПАНОВ И СОТНЯ ИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ.
ПАРАД КРОКУСОВ, МУСКАРИ, НАРЦИССОВ, ГИАЦИНТОВ.
НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ЭТО ТЮЛЬПАНОВЫЙ РАЙ!
ПРЕДЛАГАЮ СРАВНИТЬ АПРЕЛЬ 2016  И  МАЙ 2017. 


воскресенье, 7 мая 2017 г.

Goslär - Его называли «Северным Римом».

ГОСЛАР, Нижняя Саксония.Основан в 10 веке императором Генрихом I после открытия серебряных месторождений. Добыча серебра принесла Гослару статус Имперского города. Его называли «Северным Римом». Он известен и как резиденция саксонских императоров.
В городе насчитывается более полутора тысяч оригинальных фахверковых домов.Рыночная площадь – центр. Фонтан на Рыночной площади увенчан золотым орлом (символом города) и состоит из нескольких частей разных эпох: нижний резервуар фонтана (XII век), верхняя часть (XIIІ век). Орел состоит из элементов различных эпох: корпус датируется XIII-м столетием, а вот его корона была изготовлена в XVIII веке (оригинал орла – в музее)


Главное украшение площади – здание гильдии купцов и портных, с прекрасной скульптурой, построенный в 1494 г. На углу здания – какающий деньгами человечек… Версия первая – «Настолько город в достатке, что даже золотом какает». Версия вторая – «Должника так долго толкли задом по приступочку в том же углу здания, что деньги из него всё равно выколачивали»…«Короли и императоры Средневековья, для поддержки своей власти над обширными территориями, были вынуждены постоянно эти территории объезжать. В разных местах своей страны они имели временные резиденции, где останавливались со свитой и решали государственные дела. Эти временные резиденции назывались пфальцами. После аннексии Пруссией королевства Ганновер в 1868 г. новые владельцы дворца в Госларе - Гогенцоллерны - провели широкомасштабные реставрационные работы, а после того, как прусский король в 1871 году в Версале был объявлен германским императором Вильгельмом I, он увидел возможность использовать старый госларский дворец как демонстрация преемственности нового немецкого кайзера и германской нации к прежним императорам Священной римской империи и исторически легитимизировать новую империю. Госларский дворец стал важной частью германского имперского мифа.

Императорский дворец в Гослар был построен в 1040-1050 годах во времена правления Генриха III. Генрих III скончался в 1056 году. Его сердце покоится в золотой капсуле в часовне при дворце.
Скульптура льва была отлита в 1166 году, по указанию герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва, в годы его регентства, для его резиденции в Брауншвейге - как символ могущества и высшей власти. Всего было изготовлено несколько копий Брауншвейгских львов, две из которых входят в архитектурный комплекс дворца Kaiserpfalz» - Иванчук Станислав.

Рядом с Kaiserpfalz дворцом находится Domvorhalle. Отреставрированная церковь 11 века.., от которой сохранился только Притвор. (капитель церковного притвора. 11  век !)

Рядом с Церковью Космы и Дамиана здание  Брустух с удивительной резьбой, именно там (четвёртая слева) знаменитая молочница, взбивающая масло и …. 


На мой взгляд, из виденного мною (в Германии), - Гослар, несомненно, на первом месте, потом Кведлинбург и Целле.